IKAF - Sistemi per Informimin e Studenteve (SIS)

 

Njoftime

 

Aktivitete, lajme, ngjarje te ndryshme e shume te tjera

 

Më shumë

 

Gjeni nje kontabilist

Me qëllim të operimit efiçient, efektiv dhe me kohë, Instituti KAF ka trajnuar dhe aftësuar kandidatë të cilët i përmbushin suksesshëm.

më shumë
 
 

MIRË SE VINI NË KAF INSTITUT

Welcome to Student Fun University

Instituti KAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës, e licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar.

- me shume