Trajnime

IKAF organizon trajnime në tri nivele:
Niveli i parë - Teknik i Kontabilitetit
Niveli i dytë - Kontabilist i Certifikuar
Niveli i tretë - Auditor i Certifikuar

më shumë
 

Përgjegjësi
Etikë
Marrëdhinet ndërpersonale
Paraqitjet personale
Kartelat e identifikimit IKAF

më shumë
 

Njoftime

Njoftim per fillimin e ligjeratave per Nivelin e dyte - Kontabilist i Certifikuar, Nentor 2014

më shumë
 

Gjeni nje kontabilist

Me qëllim të operimit efiçient, efektiv dhe me kohë, Instituti KAF ka trajnuar dhe aftësuar kandidatë të cilët i përmbushin suksesshëm.

më shumë
 

MIRË SE VINI NË KAF INSTITUT

Welcome to Student Fun University

Instituti KAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës, e licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar.

- me shume